Hundrevis markerte sin støtte

Mellom 360-370 personer møtte opp ved Stadsbygd skole i dag den 4. juni 2018, da FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) inviterte innbyggerne til å slå ring om skolen sin.

Skolen er i svært dårlig forfatning og planer om å bedre skolebyggene har vært på agendaen i flere år.

Les også: Skolen slår sprekker

Stadsbygd skolekorps åpnet med å spille flott musikk for bygdas fremmøtte. Korpset er fra høsten av ca 60 medlemmer, opplyste lederen i FAU, Elisabeth Fætten Schei under sin tale.

Stadsbygd skolekorps (før de begynte å spille)

Aldri sett maken til engasjement

Rektor ved skolen, Roger Fredheim forteller i sin tale at han nå har vært rektor på Stadsbygd i ca ett år, å at han aldri har opplevd lignende engasjement fra foreldre for skole og nærmiljø tidligere, til tross for at han har tidligere erfaring som skoleleder eller kommunalsjef i tre andre kommuner, deriblant Trondheim kommune.

Elisabeth Fætten Schei med rektor Roger Fredheim

– Engasjementet her i bygda det inkluderer både korps og idrettslag. Derfor har bygda et meget solid korps i forhold til antall innbyggere, å derfor så finnes det her både idrettshall, samfunnshus, kunstgressbane og snart løpebaner rundt idrettsanlegget. Engasjementet for skolen er også formidabelt. Det har jeg sagt før å det kommer jeg til å si igjen; det er det som er mitt kompass i hverdagen, nemlig engasjementet for skolen. Både blant ansatte, elever og foreldre. Det sier også litt når flere av skolens faste aktiviteter i skolens årshjul i all hovedsak driftes av foreldre. Det er veldig bra å ingen selvfølge, forteller Fredheim til de nesten 400 fremmøtte.

Betyr mye for lokalmiljøet

Randi Kvitland Brødreskift som representerte Indre Fosen Senterparti under markeringen, sa i starten av sin tale at partiet har vært veldig tydelig rundt saken om skolestruktur.

Randi Kvitland Brødreskift, Indre Fosen Senterparti

– Vi gikk til valg på at vi ønsket å bevare dagens skolestruktur, å det jobber vi fortsatt for. Barne- og ungdomsskole betyr veldig mye for lokalmiljøet. Både i og rundt skolen, i forhold til at folk skal ha lyst til å bo her, fritidsaktiviteter, for samhold i bygdene å det er i tillegg en av kjernevirksomhetene i kommunen. Som politikere så må vi forstå at vi snakker om ansatte og elever sine fysiske og psykiske arbeidsmiljø, å at vi nå ikke kan ha beslutningsvegring. Ansatte og elever må få arbeidsro, uten stadige uro-momenter rundt nedlegging eller å endre skolestruktur.

Burde pimpa skolen

Rektor Roger Fredheim forteller at vi alle ser at skolen trenger en solid makeover, eller som ungdommen ville sagt det så skulle den nok vært “pimpa” litt.

– Det er noe vi er enige i alle sammen, uansett hvilket ståsted vi har. Det eneste vi diskuterer nå er når det skal skje å for hvor mange klassetrinn det skal skje for.

Ønsker bygging av ny skole

Elisabeth Fætten Schei i FAU mener befolkningsvekst i bygda er et signal på at skolen bør prioriteres.

Elisabeth Fætten Schei, leder i FAU ved Stadsbygd skole

– Vår bønn til politikerne er at de må fatte et vedtak å beholde dagens skolestruktur. Fatte et vedtak på å starte byggingen av en 1-7 klasse på Stadsbygd, med mulighet for utvidelse for 8. til 10. trinn når kommuneøkonomien har bedret seg. Skole er viktig, å det samme er ungdommene våre for bygda vår. Rådmann spår 10% vekst både i Stadsbygd og Vanvikan, å da taler det i mot seg selv å sende ungdomsskoleelevene våre til Åsly i Rissa, sier FAU-lederen som i etterkant av markeringen er både ydmyk og stolt over det store oppmøtet.

– Det viser et sterkt engasjement. Vi klarte faktisk å slå fysisk ring rundt hele skolen, avslutter Fætten Schei.

PS: Fosenavisa publiserer etterhvert en video av alle de fremmøtte på vår Facebook-side. Søk etter “Fosenavisa” på Facebook eller trykk her for å få med deg hva som skjer!

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.