Stadsbygd skole slår sprekker

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Stadsbygd skole mobiliserer nå sambygdingene til å slå ring om skolen på Stadsbygd.

Stadsbygd skole har ca 270 i skoleåret 2017/2018 og elevtallet ved skolen øker jevnt og trutt i takt med befolkningsveksten i bygda.

Lederen i FAU, Elisabeth Fætten Schei, forteller at de er fryktelig skuffet over at politikerne i oppvekstutvalget foreslår å utsette avgjørelsen nok en gang til 2020. 

Ble “lovet” ny skole for 12 år siden

– Stadsbygd skole er bygget i mange ledd. Vi har bygg fra 1955, 1965, 1974 og 1998. Lærere, elever og foreldre har i lang tid blitt “lovet” ny skole. Første runde var i 2006, neste i 2012 og nå i 2018. Gjennom alle disse rundene med utsettelser er det mange årskull med elever som har opplevd en skole som er lite hensiktsmessig med tanke på universell utforming, romstørrelser, inspirasjon, lærelyst og gode arbeidsforhold.
I denne høringsrunden er det mange som har lagt ned mye arbeid, energi og ikke minst håp. Hva er det de tenker å få ut av en utsettelse? spør Fætten Schei. 

Se bildene fra skolen:

Denne bildekrusellen krever javaskript.

FAU har oppfordret alle sambygdinger til å møte opp å slå ring om Stadsbygd skole.

På Facebook skriver de i et arrangement:

Vi vil bevare skolen vår som en 1-10 skole med igangsetting av det vedtaket som er gjort på nybygg/renovering. Vi ønsker fortsatt vekst i bygda vår og at vi skal ha et godt tilbud til elevene ved skolen vår.

Oppmøte ved skolen er klokka 18.00.

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.