Tidsspørsmål før denne kommer i huset ditt

Utberedelsen av skjeggkre har eksplodert de siste årene, og skadeinsektet finnes nå over hele landet. En bolig som er rammet kan ha mange tusen skjeggkre.

Foto: Mycoteam

Det er flere årsaker til at skjeggkre sprer seg så raskt i Norge.

– Tørre og varme boliger, med god isolasjon og varmekabler, er rene rugekasser for skjeggkre. De er nærmest altetende, så det er nok av næring å finne for dem i moderne boliger, sier fagsjef Johan Mattsson i rådgivningsselskapet Mycoteam.

Skjeggkre kommer inn i huset blant annet med pakker i posten, med varer som vi tar med oss hjem, i kofferten fra en reise, eller de kryper inn fra naboens leilighet.

– I en bolig med skjeggkre er det sjelden vi finner bare noen få, ofte er det snakk om mange tusen, sier Mattsson.

Eksplosiv utvikling

Preben Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, bekrefter den voldsomme økningen.

– I 2013 fikk vi ingen meldinger om skjeggkre i norske hus. I fjor ble det rapportert om 30 til 50 bekjempelser i måneden. Det er de store skadedyrfirmaene som rapporterer til oss, mens de små selskapene ikke alltid gjør det. Derfor vil det alltid være mørketall, sier Ottesen.

Skjeggkre ble første gang oppdaget i Norge i 2013. Da fant man et par eksemplarer i Oslo-området. I dag er arten registrert over hele Norge.

– Selv om det nok fantes noen skjeggkre i norske hus for en del år tilbake, har det vært en eksplosjon i antallet de siste to-tre årene. Det er ingen hyggelig utvikling, og vi vil forske mer på dette, sier Preben Ottesen.

Foto: Mycoteam

Gjør skade

Mange kjenner til sølvkre, som trives best på badet og andre fuktige steder.

– Skjeggkre er i slekt med sølvkre, men bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset. Man får fort følelsen av at de kravler og kryper overalt. De liker seg spesielt godt der hvor det er mørkt, som under lister, i vegger og gulv, og i kott eller skap, sier Johan Mattsson i Mycoteam.

Selv om skjeggkre spiser det meste, er det cellulose, som finnes i bøker og annet papir, som er hovednæringskilden. I Sverige er det rapportert om skader i museer og arkiver som skyldes at skjeggkre spiser bøker og dokumenter, sier han.

Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. I tillegg kommer antennene og haletrådene, som er like lange som kroppen. Hunnen bruker et par år på å bli kjønnsmoden, men kan så legge 20 til 30 egg i året, rundt 150 egg i løpet av livet som er opp mot syv år.

Følg Fosenavisa på Facebook – Fosens eneste gratis avis

Kan ta mange

Ekspertene mener det er et tidsspørsmål før vi må venne oss til å leve med skjeggkre i huset. Likevel er det mulig å redusere antallet.

– For å tynne ut bestanden, må man være utholdende. Man må kartlegge hvor de fleste kreene befinner seg. Er det et bestemt område i bygningen de holder til i, kan man intensivere tiltakene i dette området for å fjerne så mange som mulig.

Målsetningen er at man i alle fall skal bli kvitt så mange at er det er levelig, i beste fall at de blir helt borte.

– I tillegg må man iverksette tiltak for å unngå at det oppstår nye, store bestander av skjeggkre i bygningen, sier Johan Mattsson.

Mycoteam har laget en informasjonsside om skjeggkre på nettet hvor også utbredelsen i Norge registreres. Sjekk skjeggkre.no for mer informasjon om insektet og hva du kan gjøre for å forebygge eller bekjempe skadedyret.

Del videre med venner: 

Comments are closed.