På Fosenhalvøya er det 3 kommuner som sier nei til å ta imot flyktninger i år. Totalt er det 21 kommuner over hele landet som har sagt nei, mens 232 kommuner har sagt ja. Totalt er det 10.489 flyktninger som skal taes imot.

Osen, Roan og Flatanger er 3 av 5 trønderkommuner som sier nei til å ta imot flyktninger i år. Det er stort sett mindre kommuner over hele landet som er på nei-listen, å hvor årsaken er boligmangel. De to andre kommunene i Trøndelag som ikke tar imot flyktninger i 2015 er Fosnes og Røyrvik.

Les hele saken i VG her

Comments are closed.