Rissa kommune ble i dag vinnere av Skoleeierprisen 2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen kunne i dag dele ut Skoleeierprisen 2016 til ordfører Ove Vollan.

I statuttene til Skoleeierprisen står det:

Skoleeierprisen tildeles kommuner som gjennom sitt politiske skoleeierskap fremmer arbeid for at elever skal bli aktive samfunnsdeltageregjennom å mestre grunnleggende ferdigheter, at elever skal gjennomføre videregående skole med kompetansebevis og at alle elever skal inkluderes og oppleve mestrinng.
I tillegg må skoleeier vise at den har et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at den etterlever opplæringslovverket.De skal også utarbeide tilstandsrapporter for å utvikle skolen og kommunen som lærende organisasjoner, slik at den ivaretar skolens behov for kompetente, tydelige og ansvarsbevisste ansatte og ledere.

Det er Kunnskapsdepartementet og KS som deler ut prisen til en verdi av 250 000 kroner. Totalt åtte kommuner som søkte om prisen. Haugesund, Kristiansand og Rissa ble de tre nominerte.

– Vi er veldig imponert over den høye kvaliteten på søknadene, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug om årets skoleeierpris.

Rissa kommune stakk av med seieren fordi de har en meget bred satsing på hele utdanningsløpet. De planlegger og gjennomfører på en forbilledlig måte, og de engasjerer bredt i lokalsamfunnet. Kommunen har vært spesielt flink til å skape gode samarbeidsarenaer, fra politisk ledelse og inn i skoler og barnehager, med foresatte og elever og også utover kommunens grenser. Rissa er en liten kommune som får til imponerende mye, sier Lien Barlindhaug.

Juryen har også lagt vekt på at skoleeierne er i nær dialog med fagforeninger, foresatte og elever. Dette sikrer godt beslutningsgrunnlag for kommunestyrenes behandling av skolesaker og gjør at både skolen og kommunen utvikler seg som lærende organisasjoner.

Juryen har bestått av:
•Erling Lien Barlindhaug avdelingsdirektør KS Utdanning
•Knut Roald, dosent (PhD) Høgskulen i Sogn og Fjordane
•Kristoffer Hansen, leder Elevorganisasjonen
•Elisabeth Strengen Gundersen, leder Foreldreutvalget i grunnopplæringen
•Trygve Beyer-Olsen, politisk rådgiver, Skolelederforbundet
•Hege Nilssen, Divisjon for analyse og vurdering, Utdanningsdirektoratet
•Ellen Elisabeth Tveiten-Grotbæk, rådgiver KS Utdanning

Vi gratulerer til Rissa!

Del videre med venner på sosiale medier: 

Comments are closed.