31
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

NTNU leverer ikke ut vevsprøvene til politiet etter barnedødsfallet i Vanvikan. Det var VG som først omtalte saken.

I 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sin egen seng i Vanvikan, hvor politiet mener foreldrene har forårsaket dødsfallet.

I 2014 ble saken henlagt da politiet ikke klarte å finne ut hva det var gutten døde av. I 2019 ble guttens far siktet på nytt og politiet fant spor av maursyre i gutten etter nye undersøkelser var tatt.

Men materialet fra den rettsmedisinske undersøkelsen tilbake i 2013 er destruert. Utenom dette finnes det vevsprøver av gutten i en forskningsbiobank hos NTNU.

Politiet gikk så rettens vei for å kunne få tilgang til disse for å undersøke mengden maursyre i guttens kropp, men Høyesterett har nå slått fast at vevsprøvene ikke kan utleveres.

Årsaken til at vevsprøvene ikke utleveres er at Høyesterett mener at en utlevering vil svekke tilliten til medisinsk og helsefaglig forskning.

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.