36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Forsvarsbygg skal oppgradere Vestvikvegen i Fevåg

Forsvarsbygg skal miljøsanere tidligere Brettingen skyte- og øvingsfelt, og gjør området tryggere og mer tilgjengelig for normal ferdsel. Første steg i arbeidet er å forsterke Vestvikvegen.

Det er Indre Fosen kommune som skriver dette i en melding på sin nettside.

Forsterkingen av veien er nødvendig for at Vestvikvegen skal tåle uttransport av forurensende masser under den planlagte miljøsaneringen av det tidligere skytefeltet våren/sommeren 2021.

Veiarbeidene starter i uke 36 og vil pågå ut oktober. Arbeidene vil skje i nært samarbeid med Indre kommune, som er veieier. Utførende entreprenør for arbeidet er Eivind Øvergård AS.

Det vil til tider bli noe redusert adkomst på Vestvikvegen

Under oppgraderingen av veien vil det til tider bli noe begrenset adkomst i Vestvikveien.

—Området og anlegget vil bli godt skiltet, og det kan bli aktuelt å etablere midlertidige omkjøringstraseer, forklarer prosjektleder i Forsvarsbygg, Harry Hellebust.

—Vi beklager ulempene arbeidene medfører, og ber om forståelse for at vi gjør dette av hensyn til publikums sikkerheten.

4000 tonn forurenset masse skal fjernes fra skytefeltet

Hele 4000 tonn forurenset masse er planlagt fjernet fra tidligere Brettingen neste sommer. Dette tilsvarer 130-150 lastebillass.

—Vi vil gi nærmere informasjon når vi starter arbeidet med miljøsaneringen. All forurensning etter Forsvarets skyteaktiviteter vil bli fjernet under kontrollerte former, sier Hellebust.

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.