Et enstemmig Rissa kommunestyre vedtok 14. september å starte bygging av nytt bygg ved Mælan skole, det skriver Rissa kommune på sitt nettsted. 

Se video av nybygget nederst i artikkelen

Sakens bakgrunn og innhold:

I kommunestyret 15.09.2016 ble det gjort vedtak om bygging av ny Mælan skole.
Styringsgruppa ble gitt mandat til å gå videre med arbeidet frem mot endelig vedtak i
kommunestyret

Vurdering:

Rissa kommune har hatt ute anbud om nytt skolebygg for Mælan skole. 12. juli fikk
kommunen inn 4 tilbud på skolen. Etter en konkurranse med jury, ble det den 22. juli meddelt formannskapet at firmaet Consto AS var vinner av konkurransen.Det ble etter en karensperiode på 2 uker signert en avtale om samspill. Denne avtalen skal resultere i et endelig prosjektgrunnlag, der Rissa kommune skal inngå kontrakt om utbygging. Det har vært gjennomført samspillsmøter med skolen og driftspersonellet for å optimalisere prosjektet. Prosjektet er nå i all hovedsak utviklet til et format og en funksjon
som er ønsket fra skolens ansatte og driftspersonell. Det gjenstår fremdeles en del detaljer og avklaringer før kommunen kan signere endelig kontrakt. Informasjon om konseptet vil bli gitt i kommunestyret.

Gammelt skolebygg er rensket og klart for rivning. Det er satt opp midlertidig brakkerigg for 3 klasserom og resterende undervisning og kontorareal er i administrasjonsbygget. Elever og ansatte vil bli flyttet fra midlertidige brakker og administrasjonsbygg til nyskolen når denne er ferdig. Etter dette vil administrasjonsbygget rehabiliteres. Prosjektet er innenfor opprinnelig vedtatt budsjett på kr 90 millioner, inkl. mva. Det foreligger en del forslag til endringer som ikke er mulig å gjennomføre innenfor budsjett, men det vil bli gjort prioriteringer for å holde prosjektet innenfor budsjett.

For å sikre en god fremdrift i prosjektet, og muligheter for å spare inn på riggkostnader og
andre midlertidige utgifter, er det ønskelig å komme i gang så fort som mulig. Rivning av
gammelt bygg er planlagt med oppstart 18 september 2017 og bygging av ny skole er
planlagt med oppstart i november i år. Utbyggingen skal være ferdig til jul 2018.

Se skissene av det nye bygget:

Fosens eneste gratisavis: Følg Fosenavisa på Facebook

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.