36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Historisk skiltmontering

22 nye skilt merket “Trøndelag fylke” er på vei opp. I går ble skiltet på riksgrensen i Meråker montert.

Før 1.1.2018 skal alle gamle skilt som det har stått «Nord-Trøndelag» eller «Sør-Trøndelag» på, være borte. De blir erstattet med nye skilt som det står «Trøndelag» på. Fylkesnavnet står både på norsk og samisk.

– Vi er i innspurten med å få de nye skiltene på plass. I dag satte vi opp det nye Trøndelagsskiltet på E14 ved riksgrensen i Meråker. Det er sannelig ikke hver dag vi setter opp skilt med helt nye fylkesnavn, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Eva Solvi.
– Hva gjør dere med de gamle skiltene?
– Noen av skiltene har faktisk dagens fylkeskommuner bedt om å få. Resten av skiltene ligger på lager enn så lenge, opplyser Solvi.

I alt skal 22 nye skilt merket «Trøndelag» opp før nyttår.

Eva Solvi avdelingsdirektør for nye vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen
Det at to fylker fra nyttår slår seg sammen til ett, får betydning også for Statens vegvesen. Tidligere har det vært to vegavdelinger: Vegavdeling Nord-Trøndelag og vegavdeling Sør-Trøndelag. Fra 1. januar 2018 slås disse sammen til vegavdeling Trøndelag.

Det er Eva Solvi som skal lede den nye vegavdelingen. Solvi har i dag stillingen som avdelingsdirektør for vegavdeling Sør-Trøndelag i Statens vegvesen Region midt.

Eva Solvi med det nye skiltet i bakgrunnen

Solvi er utdanning sivilingeniør med fordypning i trafikk og byplanlegging. Hun har vært stipendiat ved Transportøknomisk Institutt, forsker innen samferdsel ved SINTEF, prosjektleder ved Lillehammer OL, avdelingsleder i Bruer/Scandiaconsult, har hatt flere lederstillinger i Statens vegvesen, vært samfunnsdirektør i Bærum kommune og direktør i Transnova i Vegdirektoratet.

– Gode samferdselsløsninger er alfa og omega for samfunnet vårt. Jeg ser frem til å ta fatt på jobben sammen med 115 ansatte i ei samla vegavdeling Trøndelag, sier Solvi.

Fremoverlent og offensiv
Vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt har to vegeiere: Staten og Trøndelag fylkeskommune. Fylkesvegnettet utgjør hele 6000 km, og riksvegene 745 km. I tillegg kommer 88 km gang- og sykkelveg på riksveg og 351 km gang og sykkelveg på fylkesveg.

Trøndelag fylkeskommune blir landets nest største vegeier.

– Fylkeskommunen ønsker å være en fremoverlent eier og en pådriver for gode samferdselsløsninger. Vi er offensive, og skal følge opp disse ambisjonene. Vi skal etablere ei sterk vegavdeling i Trøndelag, sier Solvi.

Solvi mener at det er klare fordeler med å slå sammen vegavdelingene: Større kompetansemiljø og mer spisskompetanse, større kapasitet og mer fleksibel utnyttelse av kompetansen på tvers samt at Statens vegvesen i enda større grad kan opptre mer enhetlig som byggherre. I tillegg kan en dra nytte av løsninger og erfaringer som er gjort i Trondheim til de mindre byene, dette gjelder spesielt arbeidet med å få på plass miljøvennlige transportløsninger.

Dette er noen av oppgavene til vegavdeling Trøndelag
Oppgaveporteføljen til vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt er stor, og budsjettet for 2018 er på to milliarder kroner. Her er noen av oppgavene:

– Planlegge og gjennomføre mindre investeringer på riks- og fylkesvegnettet
– Drifte og vedlikeholde 745 km riksveg
– Drifte og vedlikeholde 6000 km fylkesveg på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune
– Drifte og vedlikeholde 2014 bruer på riks- og fylkesvegnettet
– Drifte og vedlikeholde alle gang- og sykkelveger på riks- og fylkesveger.
– Gjennomføre forvaltningsoppgaver: Årlig behandler vegavdelingen over 5000 nye saker. Det er f.eks. søknader om avkjørsler, trafikksikkerhetstiltak, søknader om skilt og reklame, arbeidsvarslingsplaner samt uttalelser til planer.

Store deler av fylkesvegnettet i Trøndelag bærer preg av at det ble bygd i en tid med en helt annen trafikkmengde enn det vi har i dag, og etter en helt annen standard enn vi har når vi bygger nye veger i dag.

– Det er krevende å drifte og vedlikeholde så mye som 6000 km fylkesveg. Vår oppgave overfor vegeier fremover blir blant annet å legge frem ulike løsninger for hvordan vi kan få mest veg for pengene – og være tydelige på konsekvensene av de ulike løsningene, sier Solvi.

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.