Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvik ble beste elev på UB/GBU kullet ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling Kristiansand har overrakt det attraktive Snartemo-sverdet som bestemannspremie ved graduerings-seremonien under sommeravslutningen ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK).

Følg Fosenavisa – Fosens eneste gratisavis på Facebook

Kampen om å få utmerkelsen var hard og tett blandt avgangselevene. Det ble utdelt premier til beste elev innen forskjellige militære disipliner, mens NROF delte ut premien til eleven som fikk best hovedkarakter i skikkethet som militær leder. Fagene består av: “Ledelse”, “Militær idrett og trening”, “Stridsmiljø og overlevelse”, samt “militært profesjonsfag”.

Daniel Westerhaug Selbæk (foran). Foto: Torstein Liene, ATL/LSK

Av de 85 avgangselevene var det Korporal Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvik som mottok Snartemosverdet fra NROF Kristiansand. I tillegg til å bli beste elev totalt sett, var han også best i faget: “stridsmiljø og overlevelse”. Han tar med seg sverdet til Ørland der han nå skal tjenestegjøre.

Snartemosverdet som er et ringsverd fra folkevandringstiden tidlig på 500-tallet har en meget interessant historie. Det ble overrakt av Kaptein (R) Jan Larsen fra NROF. Slike sverd ble gitt av en konge eller en krigsherre til samfunnets beste ledere eller krigere og symboliserte troskap og lojalitet til giveren.

– Det er jo nesten ikke forsvarsavdelinger igjen på Sørlandet, så tanken er å gi en utmerkelse til de som velger å ta en militær lederutdanning. Sverdet skal være til inspirasjon, noe som er verd en ekstra innsats. Snartemosverdet er fra vår landsdel, dette og symbolikken med troskap, lojalitet og at slike sverd var et Europeisk høvding- merke som var forbeholdt kongens elitekrigere, gjorde at vi valgte å gi en kopi til beste befalselev, forteller lederen i NROF Kristiansand, Rolf-Wiggo Lystad.

Til venstre står kapt. Rolf-Viggo Lystad, formann i NROF avd. Kristiansand, og kapt. Larsen som fortalte historien om det gamle vikingsverdet som ble funnet på Snartemo i 1930 årene. Daniel Westerhaug Selbæk til høyre.

Fosenavisa gratulerer Daniel med utmerkelsen og ønsker han lykke til med tjenestetiden på Ørland!

Del videre med venner: 

Comments are closed.