36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Indre Fosen? Risvik? Eller kanskje Fosen?

Før nyttår skal kommunestyrene i Leksvik og Rissa bestemme om de skal sende søknad til Kommunal– og moderniseringsdepartementet om sammenslåing. Hvis de vedtar å sende søknad, må den nye kommunen ha et navn.

Rissa kommune og Leksvik kommune har nå utlyst navnekonkurranser på sine hjemmesider. Nedenfor har Fosenavisa laget en poll, eller en svarboks, som inneholder de forslagene som er blitt sendt inn flest ganger til kommunene. Det er naturlig å tro at navnevalget vil havne på et av disse forslagene.

Et navneutvalg, bestående av ordførere Ove Vollan og Steinar Saghaug, varaordførere Liv Darell og Bjørnar Buhaug, opposisjonsledere Knut Ola Vang og Torun Skjærvø Bakken, vil vurdere alle forslag og sende innstilling på navn til kommunestyrene i Leksvik og Rissa innen 21.12.2015.

Gi din stemme

Dersom DU mener at noen av de alternativene nedenfor er passende, er det bare å stemme. Din stemme i denne pollen avgjør ikke kommunenavnet, men kan være en pekepinn for navneutvalget på hva innbyggerne mener.

 

 

Del videre med venner på sosiale medier: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.