Rissværing sentral i Ungdomsrådet i Nidaros

TRONDHEIM:

Ungdomstinget i Nidaros 2017 har valgt nye medlemmer til Ungdomsrådet

I plenumsmøte 2. april 2017 valgte delegatene på Ungdomstinget i Nidaros nye medlemmer til Ungdomsrådet. Hanna Askjemshalten (20) fra Rissa menighet ble der valgt til medlem i Ungdomsrådet i Nidaros bispedømme.

Følg Fosenavisa på Facebook – Fosens eneste gratis avis

Ungdomsrådet i Nidaros har sju faste medlemmer og tre varamedlemmer. Hvert år velges det for en toårsperiode tre faste medlemmer. I tillegg velges tre varamdlemmer for ett år. Saemien Åålmege (samisk menighet) har en fast plass i Ungdomsrådet. Ungdomsrådet har om lag seks møter i året.

For Hanna sin del, betyr dette at hun har stemmerett i rådet siden hun ble valgt inn for 2 år. Arbeidsoppgavene vil være å jobbe med ungdom i kirken og saker for ungdom. Ungdomsrådets arbeidsoppgave er å fange opp ungdoms interesser for å ta dette videre til bispedømmerådet.

Hanna sier til Fosenavisa at hun enda ikke vet hvilke arbeidsoppgaver hun vil få, siden dette er første gang hun sitter i rådet.

Det er også mulig for Hanna å sitte i to nye år i Ungdomsrådet, men da må hun på nytt stille til valg ved endt periode, i tillegg til å få nok stemmer til å bli valgt inn igjen.

Hanna forteller videre at det er menigheten som kan sende to representanter hver. Alle som blir sendt fra menigheten, kan stille til valg for å bli med i Ungdomsrådet.

Håper Fosen-ungdom tar kontakt

– Jeg ble sendt fra Rissa menighet, men siden jeg er aktiv som ungdomsleder og driver med ungdomsarbeid på hele Fosen kommer jeg til å ta med forslag fra ungdom i alle kommuner om hva som opptar de i forhold til kirka, avslutter Hanna.

Valgresultat for valg til Ungdomsrådet i Nidaros:

Faste medlemmer i to år (2017-2019):
Christiane Devika DeSoysa (Byåsen menighet)
Hanna Askjemshalten (Rissa menighet)
Kevin Hoel Tårnes (Byåsen menighet)

Varamedlemmer for ett år (2017-2018):
1. vara: Sofie Hopshaug Bakke (Kolvereid menighet)
2. vara: Ylva Støre Myhre (Stiklestad menighet)
3. vara: Karina Johnsen (Frosta)

Del videre med venner: 

Comments are closed.