36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Slik blir Fosen seende ut:

Rissa og Leksvik blir som allerede avtalt slått sammen til Indre Fosen kommune.

Ørland og Bjugn blir slått sammen til én kommune, og Åfjord og Roan blir slått sammen. Osen står alene.

Dette er et tvangsvedtak fordi Åfjord og Bjugn gjensidig har vedtak om å slå seg sammen.

Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

– Norge har endret seg siden kommunegrensene sist ble trukket på 60-tallet. Vi jobber, reiser og bygger annerledes i dag. Vi gjennomfører ikke kommunereformen for å forandre Norge, men fordi Norge er forandret. Skal vi ta vare på de sterke velferdskommunene fremover må vi ha sterke kommuner med gode fagmiljøer, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Kommunalministeren og stortingsflertallet legger vekt på at ingen kommuner på Fosen skal bli stående alene. Rissa og Leksvik er allerede i gang med å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018.

 

 

Men her kan det bli en ny runde før Stortinget gjør sitt vedtak 8. juni. På oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utreder Nivi analyse én kommune for hele Fosen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vært klar på at én Fosenkommune er målet på sikt. Den nye Indre Fosen kommune gjør det vanskelig å få til én kommune på Fosen fra 2020. Nivi analyse skal i sin utredning også komme med forslag til når alle Fosen kommunene eventuelt bør slå seg sammen. Alternativene er 2020, 2022 eller 2024. Denne utredningen blir offentliggjort rett etter påske, det skriver Adressa.no.

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.