36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Osen kommune har registrert sitt første tilfelle

Personen er i 60-åra og hjemmeboende. Personen har ikke behandlingsbehov. Smitteopphav er kjent og kartlagt. Nødvendige tiltak er iverksatt, skriver Osen kommune på sin nettside. Totalt 17 personer bosatt i disse kommunene har fått påvist Covid-19:

  • Ørland – 12
  • Indre Fosen – 3
  • Osen – 1
  • Åfjord – 1

I Trondheim er det nå 405 registrerte tilfeller og kommunen er en av kommunene i landet med størst økning.

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.