Forbyr Torghatten å kjøpe seg opp i Fjord1

Konkurransetilsynet forbyr Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1. Årsaken er at kjøpet fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge, det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding torsdag. 

Torghattens kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding involverer de to største aktørene innenfor drift av ferjesamband i Norge. F1 Holding, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

–  Ferjesambandene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen i Norge. Sunn konkurranse om driften av disse sambandene er viktig for å sikre ferjepassasjerer over hele landet et godt tilbud til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Det er Statens vegvesen og fylkeskommunene som står for innkjøpene i markedet for drift av ferjesamband.

–  Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 ville ført til redusert konkurranse og økte kostnader for innkjøperne. Det kan igjen føre til høyere billettpriser og dårligere tilbud til passasjerene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Fjord1 drifter blant annet ferjesambandet Flakk – Rørvik mellom Trondheim og Fosen.


Torghatten har kommet med forslag til avhjelpende tiltak for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet. Forslaget omfatter salg av Torghattens datterselskap FosenNamsos Sjø og tiltak som skal forhindre informasjonsflyt mellom Torghatten og Fjord1.

– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene og kommet til at de ikke fjerner tilsynets bekymring. FosenNamsos Sjø er en liten aktør og et salg av dette selskapet er ikke tilstrekkelig til å hindre at konkurransen i markedet blir vesentlig begrenset, sier Nese.

Les også: Se bilder av de nye ferjene på Flakk – Rørvik

Del videre med venner på sosiale medier: 

Comments are closed.