36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Tore Løkke AS sikret ny kontrakt til 100 millioner

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av mai.

Tore Løkke AS og Statens vegvesen signerte torsdag 20. april kontrakt om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner.

Følg Fosenavisa på Facebook – Eneste gratis avis på Fosen! 

Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS, og Hanne Louise Moe, prosjektleder i Statens vegvesen, signerer kontrakten om utbedring av fv. 710 mellom Brekstad og Krinsvatn. (Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen)

4,5 km ny fylkesveg

Prosjektet består av tre delprosjekter og innebærer bygging av ca. 4,5 kilometer ny fylkesveg, ca. 2 kilometer ny gang- og sykkelveg og en ny rundkjøring.

Klikk her for detaljer om de tre delprosjektene.

– Vi planlegger trafikkåpning på alle parseller seinhøsten 2018 og ferdigstillelse av sideterreng våren 2019, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Oppstart og trafikkavvikling

– Vi starter opp anleggsarbeidet i begynnelsen av mai. Det første som skjer er tilrigging og skogrydding av nye vegtraseer, forklarer Edvardsen.

– Hovedsakelig skal fv. 710 være åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden. Men vi er nødt til å ha kortere stengeperioder ved sprengningsarbeid og arbeider på dagens veg. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, sier Edvardsen.

Statens vegvesen bygger Fosenvegene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.