Stadsbygd og Mælan-elever får tilbud om koding som valgfag

Ungdomsskoleelever på 146 skoler over hele landet, vil fra høsten få tilbud om koding som valgfag. På Fosen er de eneste skolene som er tatt ut til prøveprosjektet Mælan og Stadsbygd.

Ungdomsskoleelever på 146 skoler over hele landet, vil fra høsten få tilbud om koding som valgfag. – Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

Pilotprosjektet med programmering som valgfag starter skoleåret 2016-2017, og varer til og med skoleåret 2018-2019. 146 skoler fordelt på 53 kommuner får delta i forsøket. I alt søkte 74 kommuner og 9 friskoler om å være med.

– Det er flott at så mange skoler og kommuner ønsker å bli med i utprøvingen av det nye valgfaget. Dette viser at interessen for programmering er stor ute på skolene, og ikke minst blant lærerne, sier kunnskapsministeren.

Lage roboter

I det nye valgfaget skal elevene blant annet lære hvordan datamaskiner og ulike dataprogram fungerer. De skal også få opplæring i programmeringsspråk og deres bruksområder. Eksempler på oppgaver elevene kan få er å programmere egenutviklede roboter, og å lage enkle dataprogram eller animasjoner.

– Å lære å kode gir elevene nye metoder for problemløsning, og muligheter til å jobbe kreativt. Å ta koding, spillprogrammering og 3D-design inn i skolen kan gjøre fagene mer relevante og motiverende, sier Røe Isaksen.

Høsten 2015 la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Målet er få færre barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk, naturfag og teknologi – og flere som presterer på høyt nivå.

Følg Fosenavisa på Facebook

Viktige erfaringer

– Ved å prøve ut koding som valgfag på 146 pilotskoler i over 50 kommuner kan vi skaffe oss viktige erfaringer med tanke på å innføre dette som et av de ordinære valgfagene som kan tilbys på alle skoler, understreker Røe Isaksen.

Lærerne på skolene som deltar i forsøket får gode muligheter til å øke sine teknologiske kunnskaper. Senter for IKT i utdanningen har utviklet en ny MOOC (nettbasert kurs) i programmering for lærere.

– Et viktig mål med å innføre koding som valgfag er å øke elevenes interesse for teknologi og realfag, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mælan og Stadsbygd skole i Rissa, pluss 5 skoler fra Trondheim er de eneste skolene fra Sør-Trøndelag som er med i utprøvingen. Ingen fra Nord-Trøndelag er med.

Del videre med venner på sosiale medier: