36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Ekstremværet Tor treffer Trøndelag

  • Stor fare for liv og helse under det verste uværet
  • Vil høyst sannsynlig blåse orkan på Fosen
  • Vindkast på 45 m/s er ventet inn over land

– Et lavtrykk er tidlig fredag ventet å utvikle seg til en orkan i havområdet rundt Shetland. Fredag ettermiddag og kveld er lavtrykket ventet å flytte seg inn i den nordlige delen av Nordsjøen og senere mot Vestlandet og Trøndelag. Lavtrykksbanen er fremdeles noe usikker, og dette kan ha påvirkning på vindstyrke og områder som blir rammet. Fra fredag ettermiddag er det ventet sørvest storm på strekningen Rogaland – Trøndelag, med fare for orkan på store deler av strekningen og vindkast inn over land på 35 – 45 m/s, det skriver Meteorologisk institutt. 

Foto: @meteorologene på Twitter

Foto: @meteorologene på Twitter

Stor fare for liv og helse

Under et ekstremvær som har med seg kraftig vind, sier det seg selv at man bør holde seg innendørs når uværet står på som verst. Takplater, trær og andre gjenstander som ligger ute kan bli tatt av vinden og i verste fall treffe mennesker. Det kan få alvorlige følger.

Gjør som flere tusen fosninger: Følg Fosenværet på Facebook

På Fosenhalvøya kan det komme vindkast på rundt 45 m/s. Det er ekstremt kraftig. For at det skal blåse orkan må middelvinden ligge over 32,6 m/s. Den vindstyrken må da måles sammenhengende 10 meter over bakken, i 10 minutter.

Sannsynligheten for at det vil blåse opp til orkan på Fosen er stor.

Tidsfaser i værutviklingen av ekstremvær

Ekstremværvarslingen deler inn varslingen i fire faser, fra A til D.

Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremt vær kan nå met.no ansvarsområder.

Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær.

Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe.

Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.

Fase C: Uværet pågår.

Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.

Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.

Kilde: met.no

 Send oss dine uværsbilder: På vår Facebookside, eller del på Instagram med #fosenveret!

Du kan også sende oss mail: redaksjonen@fosenavisa.no

Del saken videre med venner på sosiale medier:

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.