Botngård blir administrasjonssenter

Ørland kommune blir navnet på kommunen

Tirsdag 26. april skal kommunestyret i Bjugn ta stilling til avtalen som ble signert torsdag 21. april. Ørland kommunestyre behandler saken den 28. Dersom saken får flertall i både Ørland og Bjugn blir det folkeavstemning i begge kommuner den 30. mai.

Her kan du lese hele avtalen (Ørland kommune sine sider)

Forhandlinlingsutvalgene til Ørland og Bjugn er enige om betingelsene for å slå sammen de to kommunene. I den nye kommunen skal ordføreren sitte i Botngård, mens kommunestyrenemøtene blir lagt til Brekstad.

orland bjugn kart

Kommunene Bjugn og Ørland ønsker sammen å danne en ny felles kommune som skal etableres fra 01.01.2020.

Som navn på den nye kommunen foreslås Ørland kommune. Kommunens administrasjonssenter er Botngård, der ordfører og rådmann med ledergruppe, stabs- og støttefunksjoner legges.

 Del videre med venner: 

Comments are closed.