31
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

– En strålende gest

På kommunestyremøtet i Bjugn kommune sist uke, ba Høyre-politiker Jan Vollan om ordet. Fra talerstolen fremmet han et forslag om å støtte arbeidet med å etablere kryssing av Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden med 100.000,-

Det var Fosna-Folket som først omtalte saken. 

Fosenbrua AS ser på mulighetene for å finansiere et fast samband mellom Fosen og Trondheim, bestående av en bro mellom Stadsbygd i Indre Fosen og Flakk-området, som ligger mellom Byneset og Trondheim. Fosenbrua ser også på mulighetene for å få en bro over Stjørnfjorden, for å knytte Indre Fosen sammen med Ørland/Bjugn. Reisetiden fra Ørland vil bli under èn time, mens Stadsbygd blir nærmest å regne som en bydel til Trondheim. Det er også planlagt tunnel fra Flakk under Bymarka i Trondheim med veier som leder både til Ila og Sluppen.

Fosenavisa har tidligere skrevet flere artikler om Fosenbrua, da nevnt som Trondheimsfjordbrua. Se alle våre artikler om brua her

– Vi ønsker at Bjugn kommune skal vise at for å knytte Fosen bedre sammen så trenger vi en bedre samferdselsløsning. Det ligger allerede inne som et ledd i avtalen om kommunesammenslåing, å få sambandet realisert så fort som mulig, sier Jan Åge Vollan til Fosna-Folket.

Det er ikke første gang forslaget om å støtte bruprosjektet har vært diskutert i kommunestyret.

– Saken har vært oppe tidligere. Da hadde ikke kommunen råd til det, men det har vi nå. Vår sum er ganske liten, men det er symbolverdien som er det viktigste her. Vi håper at alle kommuner på Fosen går inn i prosjektet med en viss sum, sier Vollan til Fosna-Folket.

Styremedlem i Fosenbrua AS, Olbert Aasan, sier til F-F at han ikke har fått med seg vedtaket, men synes det er en strålende gest.

– Det er utrolig bra for prosjektet at vi har med flere aktører som vil at prosjektet gjennomføres. Jeg syns summen fra Bjugn kommune er stor; ved å oppfordre flere til å gjøre det samme, sier de noe mer enn bare å komme med pengene. Det betyr veldig mye for oss. Vi har jo et inntrykk at hele Fosen vil dette, og nå synliggjør de det også, sier Aasan til Fosna-Folket.

Fosenbrua AS ser for seg at de første bilene kjører over brua i 2028, med byggestart i 2025.

Følg Fosenbrua på Facebook

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.