36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Politikerne i Rissa kommune har vedtatt at Stadsbygd Omsorgssenter skal bygges med et offentlig-privat samarbeid. Det betyr at Rissa kommune som den offentlige parten skal betale private firma for å finansiere, bygge og vedlikeholde omsorgssenteret over et visst antall år.

Byggestart blir trolig i 2017.

På neste kommunestyremøte den 9. februar er kjøp av tomta en av sakene som kommer opp.

I forbindelse med bygging av Stadsbygd omsorgssenter må Rissa kommune kjøpe og klargjøre tomt til bygget. Investeringen skal dekkes av salget av det nåværende eldresenteret på Stadsbygd, men vil kreve en mellominvestering til salget gjennomføres. Det må derfor settes av kr 10 mill. til kjøp av «Gammelhandeln» og «Meieriet». Dette må dekkes av låneopptak.

Saksframlegg – Rissa kommune. 2. februar 2017.

stb1
Alle bygg innenfor det røde feltet blir trolig revet i løpet av 2017.

Få lokale nyheter fra Indre Fosen: Følg Fosenavisa på Facebook

Del videre med venner:

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.