36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Fevåg

10.30 Toget starter fra Fevåg ungdomshus.

11.15 Arrangementet starter i Fevåg ungdomshus: Velkommen, allsang, is-salg, tale for dagen, kiosksalg, loddsalg, uteleker, servering av kaffe, kaker og saft, loddtrekning. Inngang: Voksne 50 kr, barn opptil 16 år gratis.

Hasselvika

12.00 Oppstilling av toget ved skolen.

12.30 Bekransning av bautaen ved Eivind Sørensen.

13.15 17.mai-arrangement i Hallvardtun: Salg av rømmegrøt, lapskaus, pølse, brus, is m.m.

14.00 Tale for dagen v/ Liv Darell. Hasselvika mannskor. Skolebarna.

14.30 Aktiviteter for små og store utenfor samfunnshuset.

16.20 Langball.

Mælan skolekrets

11.00 Tog i Sørfjorden.

12.00 17.mai-tale i Sørfjorden. Korpset spiller, salg av rømmegrøt, kaffe og kaker++

13.00 Andakt i gymsalen.

14.30 Tog i Råkvåg.

15.00 Korpset spiller i Råkvåg v/ aldershjemmet.

Rissa

08.00 Flaggheising ved Åsly skole. Korpsmusikk av Rissa og Stadsbygd Musikkorps.

10.00 Tog fra Sunde misjonshus til Rissa kirke. Korpsmusikk av Skaugdalen skolekorps.

10.30 Gudstjeneste i Rissa kirke v/sokneprest Ingunn Aarseth Høivik. Sang av Skaugdal Songlag og Toneklang.

11.15 Bekransning ved Rissa kirke over falne under 2. Verdenskrig.

12.15 Oppstilling til barne- og folketoget i Rådhusgata.

12.50 Toget marsjerer ut. 1) Speidere og flaggbærere. Ordfører og ledere for 17.Mai-komitè er flaggbærere 2) 6.Trinn –Arrangørklasse 3) Rissa og Stadsbygd musikkorps

4) Barnehagene 5) Åsly Skole: Barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet 6) Rissa Sanitetsforening 7) Fosen Folkehøgskole 8) Folketoget. 9) Russen.

13.40 Toget ankommer Rissahallen.

14.00 Appell for dagen.

14.15 Arrangørklasse underholder.

15.00 Russetale.

15.30 Årets festtale.

16.15 Trekning av 17. mai-lotteriet.

Skaugdalen

10.30 Gudstjeneste i Rissa kirke.

11.15 Kransnedleggelse ved minnet over de falne under 2. Verdenskrig.

11.30 Toget går fra Skaugdalen Montessoriskole til verkstedet og tilbake til Grendahuset.

11.30 Matsalget starter i Grendahuset.

12.30 Tombola og leiker i Grendahuset.

14.30 Tautrekking – “øverdalen” mot “nerdalen”.

15.00 Festmøte: Barneforeningen synger, festtale, Skaugdalen Trekkspillklubb, Skaugdalen Musikkorps.

Stadsbygd

08.00 Flaggheising ved Stadsbygd eldresenter. Stadsbygd skolekorps spiller.

09.45 Bussavgang fra Stadsbygd skole til kirka (gratis).

10.00 Gudstjeneste i Stadsbygd kirke.

10.15 Bussavgang fra Stadsbygd skole til kirka(gratis).

10.30 Samling ved kirka. Etter gudstjenesten er det tale og kransepålegging ved minnesmerket over de falne fra 2. verdenskrig. Oppstilling av toget på veien mot Eintrøen.

11.00  Toget går til Stadsbygd skole via Stadsbygd eldresenter.

12.00  Toget ankommer skolen: Appell v/elever fra 7. klasse. Nasjonalsangen spilles av begge korpsene.

12.10 Åpen servering i skolen og samfunnshuset. Leiker og konkurranser på skoleområdet.

14.00   Festsamvær i samfunnshuset: Russetale, skolekorpset spiller, tale for dagen v/Vigdis Schei, barnekoret synger, elevene i 7. klasse fremfører skuespillet «Livet på Bruktbutikken», avslutning med offentliggjøring av loddtrekning.

15.45 Musikk i skolegården. Medlemmer fra Stadsbygd musikkorps spiller.


Programmene er hentet fra Rissa kommune sine nettsider

Del videre med venner på sosiale medier: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.