Slutt på politibevæpningen

Tiden hvor Politiet går med våpen på kropp er over, for nå. Foto: Beatrice Murch

Bevæpning av politiet opphører

Politidirektoratet har besluttet at den midlertidige bevæpningen av politiet skal opphøre.

OSLO:  Fra tirsdag skal politiet i Norge ikke lenger være bevæpnet. På grunn av den nedjusterte trusselvurderingen fra PST avsluttes den midlertidige bevæpningen av politiet.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse fredag.

Humlegård opplyser at den midlertidige bevæpningen vil opphøre fra og med tirsdag 17. november.

– PST angir et lavere trusselnivå nå enn for ett år siden. Sannsynligheten for et terrorangrep er redusert, herunder faren for angrep på personell fra forsvar og politi, sier Humlegård som en begrunnelse for å avslutte bevæpningen.

– Selv om PST vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden, er den ikke nede på det som var før i oktober i fjor. Dersom trusselnivået skulle skjerpes, er vi naturligvis beredt på å ta en ny vurdering, sier politidirektøren.

– Godt håndtert

Nesten 6.000 politifolk har vært imidlertid bevæpnet siden i fjor høst. Politidirektøren sier at det likevel ikke er brukt våpen mer i denne perioden enn tidligere år.

– Norsk politi er trent for å håndtere risikofylte situasjoner hver eneste dag. De er godt trent for å nedskalere situasjonen og løse situasjoner med minst mulig bruk av makt. Våre medarbeidere har etter min vurdering håndtert situasjonen med midlertidig bevæpning på en god måte, sier Humlegård.

Forlenget sju ganger

For ett år siden beskrev Politiets sikkerhetstjeneste en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge, noe som gjorde at politiet fikk tillatelse til å bære våpen i fire uker. Den midlertidige bevæpningen startet 25. november i fjor, og hittil har Politidirektoratet anmodet om forlengelse sju ganger.

Sist gang i midten av oktober da regjeringen besluttet å forlenge politibevæpningen, men med en modell der politifolkene har en uladd pistol atskilt fra magasinet.

Etter at PST nå vurderer risikoen for et IS-angrep i Norge som mindre enn før, var spørsmålet om politiet ønsket å forlenge ordningen.

Faglig gjennomgang

Politidirektoratet vil gjennomføre en bred faglig gjennomgang av erfaringene politiet har gjort seg gjennom ett år med midlertidig bevæpning.

– Vi ønsker å få samlet alle erfaringer etter dette året og vurdere det opp mot et nytt trusselbilde som vi ser for oss vil være varig, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– For å møte det som ser ut til å være en ny normalsituasjon, et nytt trusselnivå som vil vare over tid, vil vi nå gjennomføre en bred faglig gjennomgang. Vi vil samle og vurdere de erfaringene politiet har gjort seg med den midlertidige bevæpningen og andre tiltak som har vært iverksatt i denne perioden, utdyper han.

Politidirektoratet vil samtidig fortsette arbeidet med å utrede elektrosjokkvåpen og andre tiltak, opplyser Humlegård.

– Våre tiltak må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå vi står overfor. Bevæpning kan fortsatt være et aktuelt tiltak, men vi vil også vurdere andre kompenserende tiltak som er egnet for den aktuelle trusselsituasjonen, sier politidirektøren.

– En gjennomgang av relevante sider av denne saken og aktuelle tiltak vil gi oss et bedre faktagrunnlag for en bredere faglig diskusjon på dette området, fastholder han.

FAKTA:

* 25. november 2014 fikk politiet tillatelse til å bære våpen i fire uker. Tillatelsen var knyttet til PSTs skjerpede trusselvurdering. Den trakk fram politifolk og militært personell som spesielt utsatt og mulige terrormål.

* Justisdepartementet forlenget tillatelsen flere ganger, senest fram til 10. desember 2015.

* Ved siste forlengelse – som ble gjort kjent 14. oktober – ble det bestemt at politifolkene ikke lenger skal ha ladde våpen, men ha pistol og ammunisjon atskilt.

* Politiet fikk også midlertidig tillatelse til å bære våpen i juli i fjor, da PST varslet om en konkret terrortrussel mot Norge.

* PST nedjusterte trusselbildet mot Norge i sin vurdering 29. oktober.

* Politidirektoratet kunngjorde 13. november at den midlertidige bevæpningen av politiet opphører fra og med tirsdag 17. november. Beslutningen er tatt på bakgrunn av PSTs siste vurdering av trusselbildet

Del videre med venner på sosiale medier: 

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/8/1/fosenavisa.no/httpd.www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326