Forholdsregler ved tordenvær

Lynnedslagene nærmer seg ditt område – Hva gjør du? 

Dette er en informerende artikkel med kontrollerte og nøyaktige faktaopplysninger fra pålitelige kilder.
Allikevel – Vi trodde en gang at Jorda var rund, så dersom du ser noe i denne artikkelen som skulle være ukorrekt, send oss en mail: redaksjonen@fosenavisa.no


Det foreligger svært mange usannheter om hva man burde gjøre mens et tordenvær pågår.

I 2014 satte Norge rekord i antall registrerte lynnedslag, og Fosenhalvøya i Trøndelag var blant stedene i landet som fikk gjennomgå aller mest. Den 4. august 2014 ble det satt ny rekord i antall lynnedslag over Skandinavia. Hele 178.663 lyn ble registrert i løpet av 24 timer!

På verdensbasis bryter det i snitt ut 100 lyn i sekundet. Ikke alle treffer bakken, men er et såkalt sky-til-sky lyn.

  • Det er ventet at tordenaktiviteten bare vil øke i årene som kommer.

Begrepet «tordenvær» brukes når lyn og torden observeres samtidig. Det er smellet etter en elektrisk ladning (lynet) som lager drønnet (torden). Ofte kan du også se lynet, uten å høre noe smell. Dette er mest vanlig på natten, da det lyser opp mer enn i dagslys. En annen årsak kan være at lynet er veldig langt unna.

Forhåndsregler ved tordenvær:

  • Unngå å være det høyeste punktet

Når et lyn (en ladning) går fra en sky og ned til Jorda, velger det alltid den korteste veien ned. Korteste vei ned, vil være til det punktet som er høyest. Fjelltopper, trær, kirketårn og flaggstenger er typiske sted hvor det fort kan slå ned. Dersom DU er det høyeste punktet, noe du med stor sannsynlighet vil være hvis du er oppe på toppen av et fjell, i et vann eller på en åpen slette, er du svært utsatt. Du bør også unngå å stille deg ved siden av det høyeste punktet, da du vil bli indirekte truffet dersom det skulle slå ned. Unngå å være, og være i nærheten av det høyeste punktet.

  • Ikke stå ved vindu eller andre åpninger som peker ut av huset

Vindusglass kan eksplodere når et lyn treffer bakken.

  • Hold deg unna metallkonstruksjoner

Ledninger som fører strøm, og metallrør rundt om i huset kan lede strøm ved et lynnedslag. Dette kan igjen føre til skader på mennesker som eventuelt måtte befinne seg i badekar, på toalettet, i dusjen eller ved en vask. Av den samme årsaken bør du også holde avstand til vegger som leder rør/strøm.

  • IKKE trekk ut støpsler under et tordenvær

Klassisker. Her tror mange de skal skynde seg å trekke ut alt av kontakter/støpsler i det tordenværet er like i nærheten, og mest sannsynlig vil kunne gjøre skader på strømnettet. Dette er altså feil. For å unngå at du får støt og/eller skader skal du trekke ut støpsler FØR uværet kommer. Ja, det kan kanskje redde PCen eller TVen din, men sett deg selv og din egen helse foran materielle skader.

Del videre med venner på sosiale medier: