Fergesamband var innstilt

Sambandet Brekstad -Valset kom i normal drift igjen fra klokken 18.30.